Prevence dekubitů

Dekubity neboli proleženiny jsou závažnou poruchou kožní integrity. Mnoho lidí se domnívá, že vznikají pouze na povrchu kůže, ale mohou se objevit i pod povrchem kůže. Jedná se vlastně o ohraničenou odúmrť tkáně. Vlivem tlaku dochází k odumření buněk, jelikož nedochází ke správné mikrocirkulaci krve. Dekubity nejprve zasahují kůží. Pokud se neléčí, pokračují do podkoží, svalů a mohou dosáhnout až na kost.

pacient

Dekubity se dělá do čtyřech stupňů:

I. Stupeň – kůže je začervenalá, nemocný pociťuje svědění až pálení

II. Stupeň – dochází k porušení integrity kůže a jejímu poškození. Dekubit se šíří do podkoží a nemocný cítí pálení a bolest.

III. Stupeň – dochází k rozšíření dekubitu. Dosahuje až do podkoží k tukové vrstvě. Obvykle je přítomna i bakteriální infekce. Rána je otevřená.

IV. Stupeň – Dochází k úplnému rozpadu tkáně a nekróze. Přítomna je i gangréna. Rána silně zapáchá a je naplněna hnisem. Bakterie se mohou v tomto případě šířit snadno do krve, čímž hrozí celková sepse.

Jak vidíte, dekubity nejsou žádná legrace a je nutné jim předcházet. V případě, kdy už vzniknou, je nutné je podchytit hned na začátku, aby nedocházelo ke zhoršení stavu.

pacient

Jaké je prevence dekubitů?

Pohyblivost – nejvíce ohroženou skupinou jsou imobilní pacienti, kteří jsou upoutáni na lůžko, nebo mají sníženou pohyblivost.

Polohování – pokud je pacient imobilní, musíme změnu jeho polohy zařídit my. Musíme přitom respektovat jeho přání, pohodlí a dbát i na o, aby pod ním nebyly špatně upravené lůžkoviny. I to může vyvolat dekubity.

Antidekubitní pomůcky – u klientů se špatnou pohyblivostí se běžně využívají antidekubitní pomůcky, které slouží jako prevence proti dekubitům a usnadňují polohování. A nejsou jen do postele, existuje třeba i antidekubitní podložka do vozíku Libella design.

Zdravá váha – pokud je nemocný podvyživený, kost je blíže kůži a tím vzniká větší riziko dekubitů. Stejně ale tak obezita je rizikovým faktorem v případě dekubitů. Proto je nejlepší prevencí, udržovat si optimální váhu.

Posted in:
Articles by
Published: