Zajímavá koníček


NÄ›kteří lidé se zajímají o zvířátka. Takže zde máme například herpetology, akvaristy a tak podobnÄ›. Zajímavý koníÄek je pak kynologie. Jen pozor, abyste si to nespletli s nÄ›Äím podobným, ovÅ¡em pouze v názvu. Kynologie vÅ¡eobecnÄ› je vlastnÄ› nauka o psech. Takže pokud máte doma pejska, může z vás být kynolog. Jenže k tomu vede ponÄ›kud dlouhá a trnitá cesta. Nemůže být zkuÅ¡ených chovatelem ten, kdo má doma jedno Å¡tÄ›nÄ›. StejnÄ› jako nemůže být filatelistou ten, kdo má doma dvÄ› nebo tÅ™i známky.  

mladý pes

Kynolog musí být do vÄ›ci zapálený a také se hodnÄ› uÄit. Nejvíce z knih, ale jeÅ¡tÄ› více v praxi. A mÄ›l by mít psa, se kterým chodí pravidelnÄ› cviÄit. Takové dvÄ› hodinky na cviÄáku dennÄ› udÄ›lají jak z pejska, tak jeho pána sehranou dvojici, která se již může klidnÄ› odvážit do nÄ›jaké té soutěže. TÄ›ch je v souÄasnosti velká spousta, takže si staÄí jen vybrat. Je jasné, že se s mopslíkem asi nebudete úÄastnit soutěže IFSS, nebo FISTC, což jsou speciály pro psy k saním. ProstÄ›, vhodnou soutěž si musíte najít sami. Jejich seznam vám Å™eknou na cviÄáku, nebo na agility, popřípadÄ› je najdete na internetu.  

psík na trávě

Rovněž výstavy psů jsou velmi oblíbené a pokud tam chcete dostat svého pejska, musíte pro to nÄ›co dÄ›lat a také poÄítejte s tím, že to bude nÄ›co stát. Výsledkem vÅ¡ak může být nÄ›jaké dobré umístÄ›ní a tím i možnost dalšího chovu pod tou nejlepší znaÄkou. Pokud se to tak dá nazvat. A pokud si tak v duchu myslíte na „Kruft“, tak vÄ›zte, že to nejde jen tak. Musíte si vybírat soutěže kde je výslovnÄ› v propozicích uvedeno Cruft´s qualification a tak se můžete, ale nemusíte, kvalifikovat.  

JeÅ¡tÄ› poznámka pod Äarou pro ty, kdo netuší, o Äem je Å™eÄ. Výše Å™eÄená soutěž se pořádá každý rok v Británii a je nejprestižnÄ›jší výstavou psů na celém svÄ›tÄ›. Ale jak zmínÄ›no, není jednoduché se tam kvalifikovat. A zvítÄ›zit? To už je sen každého kynologa.